• ul. Oleśnicka 1
  56-500 Syców
 • 509 683 101 / 509 683 103,
  (62) 785 26 73
 • Pon-Pt: 8:00 - 17:00
  Sobota: 8:00 - 13:00

Regulamin

Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Właścicielem Serwisu jest firma Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne "Milian" Artur Milian z siedzibą pod adresem: 56-500 Milicz, Trzebnicka, nr 21, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL9161002730, REGON: 930241979.

Ogłoszenia

Prezentowane w Serwisie ogłoszenia to wyłącznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w myśl art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Newsletter (powiadamiacz o nowych pojazdach)

Rejestracja w newsletterze jest bezpłatna.

Powiadomienia o nowych pojazdach spełniających zdefiniowane przez Ciebie kryteria będzie odbywać się z wybraną przez Ciebie częstotliwością i do podanego przez Ciebie dnia.

Prawa autorskie

Zwracamy uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.

Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania ustaw: z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
 3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych Usług).

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako Użytkownik Indywidualny i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
 2. Użytkownik Indywidualny ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta lub opuszczenie stron Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 2018-10-01
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: /regulamin
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące w Polsce.